ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561                                                    
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  
     

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

Visitors: 33,248